Formulare Utile

MODEL ACORD DE MEDIERE

MODEL CERERE DE MEDIERE PT O PARTE

MODEL CERERE DE MEDIERE PT TOATE PARTILE

MODEL CONTRACT DE MEDIERE

MODEL CONTRACT DE PREMEDIERE

MODEL FORMULAR ACCEPTARE

MODEL INVITATIE

MODEL PROCES VERBAL DE INCHIDERE A MEDIERII

MODEL PROCES VERBAL PRIVIND PREZENTA PARTILOR

Cerere înscriere în Registrul organizaţiilor din domeniul medierii

Contract de comodat

Cerere evaluare – alte programe de formare

Cerere înscriere in Registrul naţional al asociaţiilor profesionale

Cerere pentru aprobarea dreptului de folosire a marcii

Declaratie inscriere date in Tabloul Mediatorilor

Cerere modificare sediu sau date contact

Cerere avizare formă de exercitare a profesiei de mediator

Cerere autorizare ca mediator

Cerere autorizare ca mediator(2)

Act înfiinţare Birou Mediatori Asociaţi

Act înfiinţare Birou Mediator