Când se poate recurge la mediere?

Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această caleorice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afară, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.

(Articolul 2 alin.1 şi 3 din Legea nr. 192/2006)