Cine plăteşte onorariul mediatorului?

Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părţi în mod egal.

(Articolul 45, partea finală din Legea nr. 192/2006)