Cine sunt mediatorii?

Poate fi mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are studii superioare;
  • are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere;
  • este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;
  • se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
  • a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, cu excepţia absolvenţilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;
  • a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.

(Articolul 7 din Legea nr. 192/2006)