Despre mine

Persoană juridică de drept privat, independentă, non-guvernamentală și politică, înființat și organizat în condițiile scopul asociației este de a promova, sprijini și practica medierii , precum și pentru a populariza această procedură în România, în general, și în Județul Constanța, în special, acest act normativ este parte a unui set de acte normative care au scopul de a promova reforma în domeniul justiției, un obiectiv de interes național cerute de integrarea României în Uniunea Europeană.